Vår innovationsprocess

Generellt så är företagare skickliga på att driva sina verksamheter. Problem som kan uppstå är oftast bristen på tid och resurser. Tid att sätta sig in i den snabba teknikutvecklingen, appar och nya medier. Resursbrist att sätta sig in i nya marknader, utveckla nya idéer samt verkligen få dem genomförda. Biyond hjälper dig att ta större och snabbare kliv i din utveckling genom att:
• Förse dig med en enkel handbok hur du skall gå tillväga
• Analysera vad som behöver göras
• Prioritera i vilken ordning
• Söka rätt på hur det kan genomföras
• Förse dig med en Nytänkande och genomförande resurs
• Skapa en öppnare företagskultur för förändringar och snabbare anpassning
• Driva på så det blir gjort

#biyondadittföretag

Lyssna på Moderna Kompetensers intervju med Agnes, en av våra Nytänkare!
Lyssna här

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? En affärsutvecklingscheck från Almi kan betala hälften! Kontakta oss så hjälper vi dig!
Läs mer