Vår innovationsprocess

Generellt så är företagare skickliga på att driva sina verksamheter. Problem som kan uppstå är oftast bristen på tid och resurser. Tid att sätta sig in i den snabba teknikutvecklingen, appar och nya medier. Resursbrist att sätta sig in i nya marknader, utveckla nya idéer samt verkligen få dem genomförda. Biyond hjälper dig att ta större och snabbare kliv i din utveckling genom att:
• Förse dig med en enkel handbok hur du skall gå tillväga
• Analysera vad som behöver göras
• Prioritera i vilken ordning
• Söka rätt på hur det kan genomföras
• Förse dig med en Nytänkande och genomförande resurs
• Skapa en öppnare företagskultur för förändringar och snabbare anpassning
• Driva på så det blir gjort

#biyondadittföretag

Lyssna på Moderna Kompetensers intervju med Agnes, en av våra Nytänkare!
Lyssna här